Polecane artykuły

Czysta energia - wprowadzenie

Pomimo wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w ostatnich latach, produkcja energii w Polsce nadal oparta jest w większości na źródłach tradycyjnych, takich jak węgiel kamienny bądź brunatny.

Restrukturyzacja energetyczna

Świadomość dotycząca szkód środowiskowych, wynikających z użytkowania konwencjonalnych paliw, a także ubytki w ich zasobach kopalnych i problem emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ostatnich latach w Polsce została jednak wyraźnie rozszerzona. Niebagatelną rolę w tym procesie odegrało członkostwo w Unii Europejskiej, która zobowiązała polski sektor energetyczny do przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji.

Odnawialne źródła energii

Celem przemian ma być bardziej intensywne użytkowanie takich źródeł energii, których wykorzystywanie z uwagi na odnawialność nie powoduje długotrwałego deficytu w zasobach. Do tak określonych materii zalicza się między innymi: biopaliwa, biomasę, biogaz, wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, spadek wód, pływy i fale morskie oraz geotermię. Najintensywniej wykorzystywanym obecnie odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody (w 2014 roku jej wykorzystanie stanowiło 69% energii z odnawialnych źródeł). Najobfitszym z zasobów jest natomiast energia słoneczna, która obejmuje 89 petawatów mocy, czyli nawet 6000 razy więcej niż wynosi światowe zapotrzebowanie. Jest ona jednocześnie najbardziej rozproszonym źródłem energii, co znacznie utrudnia jej stosowanie.

Inwestycje w OZE

Od początku XXI wieku światowe inwestycje lokowane w odnawialne źródła energii rosną w sposób stały i coraz bardziej dynamiczny. Powodem jest zarówno spadek cen rynkowych niezbędnych do ich wykorzystania technologii, jak i dopłaty, które na ten cel wprowadza wiele państw. W 2014 roku odnawialne źródła energii według różnych źródeł zaspokajały od 9% do 11% ogólnego zapotrzebowania ludzkości na energię. W perspektywie krajowej wykorzystanie odnawialnych surowców sięga 4,6% potrzeb, z czego 2,2% stanowi biomasa, 1,8% – wiatr, a 0,6% – hydroenergetyka.

Każda wyprodukowana kilowatogodzina czy kilodżul energii z OZE, zastępujące energię z konwencjonalnych źródeł energii, poprawia stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejsza poziom kosztownych zanieczyszczeń środowiska. Szczegółowe możliwości oraz wyliczenia przedstawimy w kolejnych artykułach, do których lektury zapraszamy.

Czysta energia

Najnowsze

Brudne tankowce

Walka o środowisko rozgrywa się także na morzu

Czytaj więcej

Antarktyda topnieje

Czy grozi nam globalna powódź?

Czytaj więcej

USA świętuje zielony rekord

Już wkrótce osiągną poziom miliona instalacji

Czytaj więcej

Słoneczna wioska

Energetyzujące zawody

Czytaj więcej

Koniec ery węgla?

Energia ze słońca prowadzi w energetycznym wyścigu

Czytaj więcej

Skuter zamiast roweru?

Świat stawia na czystą energię

Czytaj więcej

Nasi Eksperci:

  • Tomasz Soska  Architekt
    absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Studiował na Technische Universität Braunschweig w Niemczech. Uczestnik międzynarodowych warsztatów. Autor nagrodzonych projektów studialnych: Dom Jednorodzinny, Budynek Sądu w Wieliczce, Rewitalizacja Centrum Krakowa. Zaangażowany w liczne warsztaty oraz projekty badawcze. Obecnie eksperymentuje w dziedzinie architektury parametrycznej.

  • Masz pytanie? Skontaktuj się

  • Rafał Socha  Architekt
    absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, studiował również w Kopenhadze na KEA - Copenhagen School of Design and Technology. Uczestnik międzynarodowych warsztatów. Współautor wielu nagradzanych projektów konkursowych m.in. „Nowoczesny dom oczami młodych architektów”, „Nowoczesna łazienka”, „Dom przyszłości”. Zaangażowany w liczne warsztaty oraz projekty badawcze. Obecnie eksperymentuje w dziedzinie architektury parametrycznej.

  • Masz pytanie? Skontaktuj się