Polecane artykuły

Energetyka - wprowadzenie

Intensywny rozwój techniki, trwający od ubiegłego wieku, zainicjował powstanie wielu urządzeń elektrycznych. Tym samym wymusił rozwój energetyki, której zadaniem jest zasilać prądem elektrycznym poszczególnych odbiorców, zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

Rynek energetyczny

Energia, przetworzona w dostępne formy użytkowe, łatwe do wykorzystania przy zasilaniu maszyn i urządzeń w gospodarstwie domowym, a także przemyśle, jest na obecnym stadium rozwoju cywilizacyjnego niezbędna w ogromnych ilościach. Jej wytwarzanie jest możliwe z uwzględnieniem różnych źródeł, spośród których coraz większa popularnością cieszą się źródła odnawialne. Ciągły wzrost popytu na energię w różnych postaciach, kurczenie się zasobów kopalnych, względy ekologiczne i ekonomiczne, stawiają bowiem przed ludźmi nowe wyzwania, na które odpowiedzią są energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna oraz biomasa.

Źródła energii w Polsce

Na gruncie polskim odnawialne źródła energii zdefiniowała ustawa Prawo energetyczne, która nadała to miano takim źródłom, które wykorzystując w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Odrębnym aktem prawnym nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, które odtąd stały się nieodłącznym elementem polityki energetycznej.

Energetyka to jednak wciąż jeden z najbardziej szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia sektorów gospodarki. Stąd też zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na szczeblu krajowym podejmowane są rozmaite skoordynowane działania, służące ograniczeniu tej krytycznej interakcji, a także wspierające badania innowacyjne, mające służyć wprowadzaniu rozwiązań o jak najmniejszym stopniu szkodliwości środowiskowej. Więcej o najnowszych odkryciach w dziedzinie energetycznej, a także o integracji polityki energetycznej z polityką ekologiczną przeczytasz w kolejnych artykułach niniejszego działu. 

Nasi Eksperci:

  • Tomasz Soska  Architekt
    absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Studiował na Technische Universität Braunschweig w Niemczech. Uczestnik międzynarodowych warsztatów. Autor nagrodzonych projektów studialnych: Dom Jednorodzinny, Budynek Sądu w Wieliczce, Rewitalizacja Centrum Krakowa. Zaangażowany w liczne warsztaty oraz projekty badawcze. Obecnie eksperymentuje w dziedzinie architektury parametrycznej.

  • Masz pytanie? Skontaktuj się

  • Rafał Socha  Architekt
    absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, studiował również w Kopenhadze na KEA - Copenhagen School of Design and Technology. Uczestnik międzynarodowych warsztatów. Współautor wielu nagradzanych projektów konkursowych m.in. „Nowoczesny dom oczami młodych architektów”, „Nowoczesna łazienka”, „Dom przyszłości”. Zaangażowany w liczne warsztaty oraz projekty badawcze. Obecnie eksperymentuje w dziedzinie architektury parametrycznej.

  • Masz pytanie? Skontaktuj się