Polecane artykuły
 

Warszawa, 15 maja 2017 r.

 

Ogólnopolski portal społeczno-ekspercki

www.infogmina.com

zaprasza do uczestnictwa i sponsoringu

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

pod hasłem „SERCE KOBIETY”,

która odbędzie się 16 i 17 listopada 2017 roku w Warszawie

 

Alarmujące statystyki:

 • 31,7% kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia,

 • umierają coraz młodsze kobiety, w wieku 25–44 lat – 10% zgonów,

 • w 1995 r na zawał zmarło 3,7% kobiet poniżej 50 r.ż., a w 2010 – już 11,6%,

 • w Europie choroby serca i układu krążenia to 57% zgonów, nowotwory – 16%,

 • Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w 2030 roku na choroby związane z sercem umrze 26,3 miliona ludzi – w zdecydowanej większości będą to kobiety.

Konferencja będzie początkiem programu działań, związanych z budowaniem świadomości społecznej oraz profilaktyką chorób serca u kobiet.

W trakcie konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • czynniki ryzyka schorzeń serca u kobiet,

 • rozpoznawanie symptomów choroby,

 • najczęstsze choroby serca,

 • szeroko pojęta profilaktyka: badania kontrolne, leki, sposoby diagnozy, styl życia,

 • dieta zalecana w chorobach serca,

 • psychologia stresu a choroby serca.

W konferencji wezmą udział:

 1. zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie),
 2. liderzy stowarzyszeń lokalnych i regionalnych,
 3. autorytety świata medycznego.

Serdecznie zapraszamy do przekazania środków finansowych na organizację wydarzenia w zamian za prezentację w trakcie konferencji, promocję na portalu www.infogmina.com, a także umieszczenie jako partnera lub sponsora konferencji w materiałach konferencyjnych.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu:
redaktor naczelny Teresa Domagała, 500 096 461